Wij zijn beeldvormers dat is onze ware identiteit. Van nature gaan wij altijd eerst op zoek naar de werkelijke identiteit die is verankerd of verborgen in de wortels van onze opdrachtgever. In de mensen die er werken. In de geschiedenis en de verhalen. Die identiteit is de basis voor alles wat wij doen. Het absolute vertrekpunt voor beeldvorming.
En alles wat daaruit ontstaat.

Ons perspectief in beeldvorming

Beeldvorming doen wij vanuit drie invalshoeken. Het creëren en onderhouden van visuele identiteiten. In lijn met de totale identiteit maken wij beeld dat bijdraagt aan de merkbeleving. Daarnaast maken wij visueel verslag van het gedrag van deze merken.

 

Ons proces in beeldvorming

Alleen mensen kunnen zich een beeld vormen. Wij menen dan ook dat beeldvorming mensenwerk is.
Bij dit intensief samenwerken vinden wij goed persoonlijk contact niet alleen belangrijk het is een vereiste.
Ook als dat in deze periode even wat meer spelregels kent. 

Samenwerken met ons team kenmerkt zich door co-creatie, grip en flexibiliteit.
Omdat wij geloven dat kwaliteit nooit toevallig tot stand komt maar het altijd het resultaat van een intelligente inspanning is.

CO-CREATIE
omdat wij geloven in meer kwaliteit door gedeelde krachten.

GRIP
omdat wij geloven in meer creativiteit binnen vast omlijnde werkafspraken.

FLEXIBILITEIT
omdat wij geloven in meer uiteindelijk resultaat wanneer we alle belangen in het proces respecteren.

 

Ons retrospectief in beeldvorming

Eigenlijk waren we altijd al één.
Na twintig jaar naast, mét en evenwijdig aan elkaar te hebben gewerkt, besloten wij om van Borghouts Design en Besides Purple één naam te maken. BorghoutsBouter. Beeldvormers, inmiddels alweer bijna dertig jaar. Met de verbeelding van onze opdracht­gevers in het absolute centrum.