Parcom

In de voor Parcom ontwikkelde visuele identiteit staat het menselijke potentieel centraal. Deze parcom-mentaliteit zorgde ervoor dat de fotodagen niet alleen het benodigde fotomateriaal opleverden maar ook een plezierige samenwerking, een feestje met beter resultaat.
Parcom in onze portfolio >