Openbaar Ministerie

Voortdurend en blijvend de maatschappelijke veiligheid versterken. Dat vraagt om een doordachte inzet van het strafrecht. Een belangrijke taak die rust op de schouders van het Openbaar Ministerie. Bij deze publieke zaak hoort een openbare verantwoording. Aan ons de opdracht om feiten en cijfers vorm te geven in een overzichtelijk jaarbericht.

Van
openbaar tot
openbaring